SEED實瞳-京櫻雙焦點日拋軟性隱形眼鏡

NT$ 870

● 32片裝老花日拋
● 全館統一貨到付款
● 滿 2000元免運費
● 如需要不同顏色度數等請於備註說明

清除
度數

100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

老花

ADD+0.75, ADD+1.50

Scroll to Top