SEED實瞳-京櫻散光日拋軟性隱形眼鏡

NT$ 750

● 32片裝日散,如需其他度數請直接私訊我們確認度數庫存
● 全館統一貨到付款
● 滿 2000元免運費
● 如需要不同顏色度數等請於備註說明

清除
度數

0, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

散光

75, 125, 175

散光角度

10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

Scroll to Top